Infinitum

Mea Culpa

Episode Summary

Kaže Alek: "Moj je život Švicarska" po povratku sa konferencije iz Lugana, teme su: "Be no evil", "Mea Culpa", sigurnost, budući Mac Pro, ekologija i još dosta toga

Episode Notes

Ep 79

Be no evil

Mea culpa

Security

👏🏻

Hardware

Realica

Raznoraznice

Zanimljivosti

Zahvalnice

Snimljeno 25.04.2018.

Uvodna muzika by Vladimir Tošić, stari sajt je ovde.

Logotip by Aleksandra Ilić.

Artwork epizode by Saša Montiljo, njegov kutak na Devianartu.

VRENJE
ulje / oil on canvas
2018.
Naslikano za 5. izložbu "UMETNOST I VINO"
koja će biti realizovana tokom leta u više gradova u zemlji i regionu.